Štampa

Sektor drOlja - Smokovac

drolja

  1. Bandži,35 m, V, tradicionalno
  2. Rolingstones,35 m, IV+, tradicionalno
  3. Vještica, 17m, V+
  4. Krvava Meri,33 m, VI-
  5. drOlja,45 m, V, tradicionalno