Štampa PDF

Gusinje

Uz pomoć njemačke organizacije za tehničku pomoć i saradnju GTZ, opremljeno je 65 smjerova na 6 sektora u dolinama Ropojane i Grbaje, južno od Gusinja. Najveći broj smjerova nalazi se na sektorima kod Alipašinih izvora koji bi mogao biti imalo čistiji, dosadašnje posjete govore da je najbolji sektor Djerani,sektor Troja je dosta krušljiv, dok su 2 sektora u Grbaji udaljeni oko 10 km i za njih još uvijek nemamo preciznije podatke.

Sezona penjanja je od aprila/maja pa do oktobra/novembra. Veći broj sektora sa različitom orjentacijom pruža mogućnost penjanja i u najtoplijim ljetnjim danima.

Vodič penjališta

Zahvaljujući autorima smjerova, imamo i odličan vodič sa skicom, imenima i težinama smjerova.Vodič ( na njemačkom i engleskom jeziku ) možete downloadovati na sajtu www.geoquest-verlag.de. Na kraju teksta nalazi se pdf format vodiča.

gusinje_penjalista_en.pdf 6.59 Mb

 

Lokacije

Povezano