Štampa

drOlja, 45m, V (Tradicionalni smjer)

droljaIspenjali Bojan Bošković i Vanja Pejović.

Na slici smjer pod brojem 5.