Štampa PDF

Surdup (Lokacija)

surdupSurdup je najviši vrh u regionu. Njegova visina iznosi 2184m i ima karakterističnu sjevernu stijenu sastavljenu iz horizontalnih slojeva koji se stepenasto penju ka vrhu. Do vrha se može doći markiranom planinarskom stazom od Bukumirskog jezera, južnom padinom od katuna Rupa Beljeva ili preko nepristupačnog i razlomljenog terena koji prati liniju Bukumirsko jezero - Velji Vrh - Surdup. Sjeverna stijena Surdupa je podijeljena na dva dijela - istočni i zapadni, koje odvaja široki greben Veljeg Vrha koji se naslanja na Surdup. Svi silazi vode niz jugoistočnu padinu ka sjedlu između Surdupa i Štitana, a dalje niz sipar prema Pasjaku. Zimi, kada snijeg djelimično "izravna" teren, do jezera je lakše sići kroz prolaz između Pasjaka i Veljeg Vrha, dok je ljeti uputnije izabrati klasičnu markiranu stazu, koja je dosta duža, ali i mnogo prijatnija za hodanje.