Štampa

Savin kuk (Lokacija)

Savin kuk je jedan od lako dostupnih vrhova. Lako je uočljiv sa obala Crnog jezera, odakle se i vidi njegova sjeverna stijena. On je ujedno i prvi vrh u lancu koji se pruža na jugozapad a kasnije na zapad. Stijene se spuštaju u Veliku Karlicu.Visine su do 300 m. Dosta su krušljive. Sjeverna stijena se uzdiže iznad Velike Karlice, odmah na njenom početku, lako se dolazi stazom sa Crnog jezera.Lijevi dio stijene je nešto niži, desni viši, oko 300 m. Ima desetak ispenjanih smjerova.