Print

"Želva" (Traditional Route)

kaca_redeazelva_plava"Želva", V-/IV+, 120 m. prvi penjali Tanja Grmovšek i MIha Šostrerič, maj 2005