Početna News Other News In Memoriam: MILAN RADOVIĆ (1970-2019)
Print PDF

In Memoriam: MILAN RADOVIĆ (1970-2019)

Milan Radovic 2019
Milan Radović je ostao na Han Tengriju. "Gospodar duhova" ga je zadržao, vjerovatno je prepoznao njegovu beskrajnu energiju i nije htio da je se liši. Jedino što duhovi, posebno oni nemirni i nesputani poput Milanovog, ne ostaju tamo gdje gospodari traže.

Nemojte se, zato, začuditi ako negdje na našim planinama, u vjetru prepoznate Milanov glas koji pjeva:

"Moj duh sada slobodno šeta,
videćes ga na putu za jug."

Pozdrav, saputniče, vidimo se na putu…