Štampa PDF

Veseli Štitanko, 200m, V (Tradicionalni smjer)

stitanSmjer označem brojem 2. na slici ispeli ga J.Lazarević i I.Laković.