Štampa PDF

Muca moja, 110m, IV (Tradicionalni smjer)

Smjer popeli Stanka i Sonje Mihev, Emanuele Molek, Marjana Turšiča, Iztok Ježa i Marinke Dretnik u jesen 2007 god.

Smjer se nalaze na južnoj stijeni Kukurjeka iznad ribarskog sela Orahovac u Bokokotorskom zalivu.

Kukurijek-smjerovimuco_moja