Štampa PDF

"Raspad sistema" (Tradicionalni smjer)

Raspad_sistemaPristup: smjer se nalazi u drugom steberu gledano iz pravca Podgorice.Od magistrale 15-20 min. do pod stijenu.

Opis: prvi cug (skoro 60 m) se proteže po jasno uočljivom žljebu u centralnom dijelu stijene. Štand na drvetu. Od štanda blago na desno preko čvrstih i lijepih ploča do tamno sivog dijela stijene koji je strmiji i gdje je i detalj smjera u kojem je ostavljen klin, dalje vući na desno prema dijedru.

Silaz: sa vrha smjera pješke u pravcu sjevera,pa na dolje kozjom stazicom do pod stijenu.