Štampa PDF

"Čaktar" (Tradicionalni smjer)

aktarPristup: Smjer se nalazi između prva dva stebera (gledano iz pravca Podgorice), siparom do pod stijenu, 20 minuta.

Opis: Donji dio stijene počinje sivom barijerom od nekih desetak metara visine u kojoj nema puno logičnih i lakih ulaza. Jedan od takvih smo i mi izabrali. U detalju prvog cuga (na izlazu iz sivog dijela) ostavljen je klin. Od drveta vući blago na desno i na trećem drvetu u nizu napraviti štand. Sa štanda 2,3 metra na desno kako bi se izbjegli plitki radijatori koji ne pružaju mogućnost bilo kakvog osiguranja, pa se opet vratit na pravu liniju iznad štanda preko lijepih i čvrstih ploča. Proći između 2 drveta, pa na strme ploče (detalj smjera) u kojima je neophodno dobro se postaviti nogama jer su hvatišta slaba.Sledeći štand opet na drvetu.Od štanda pravo 10 metara prema stijeni tj. lako uočljivom dijedru (ispod kojeg se nalaze tragovi vodenog toka) koji je blago previsan na početku ali se lako riješi u 2,3 pokreta, dalje pukotinom pa preko ploča na sledeći štand (drvo). Desno od štanda se nalazi mali steber, sa štanda je jasno uočljiva previsna pukotina, sledeći cug ide par metara desno od nje kroz manje izraženu raspuklinu u stijeni, dalje preko lakog terena, još jedan cug.

Silaz: kako u smjeru ima sasvim dovoljno drveća na ključnim mjestima to predlažemo spust niz uže ali obavezno uzmite duplo.Mi ga nismo imali pa smo išli pješke, okolo, sa kraja smjera prema gore  i na desno ispod najgornje stjenovite barijere, pa zatim u jarugu između 2 i 3 stebera (2 abzajla), dalje pješke.