Štampa

"Glupost je neuništiva" (Tradicionalni smjer)

2