Štampa

Rolingstones, 35m, IV+ (Tradicionalni smjer)

droljaIspenjali Ivan laković i Tečajci Andrija i Ivan.

Na slici smjer pod brojem 2.