Početna Gdje penjati Lista smjerova Tradicionalni smjer Davova smer, 150m, V+ / IV+ / III
Štampa PDF

Davova smer, 150m, V+ / IV+ / III (Tradicionalni smjer)

Prvi penjali Marinka Dretnik i Stanko Mihev 12. 07. 2005, vrijeme penjanja 3h.

Stijena_SubreSkice_Smjerovadavova

 

Oblast

Lokacije