Štampa PDF

Prava mama, 320m, V+ / IV (Tradicionalni smjer)

Prvi penjali Vlado Črešnik i Simona Ledinek 10. 07. 2005, vrijeme penjanja 4h.

Stijena_SubreSkice_Smjerovamama

 

Oblast

Lokacije