Štampa PDF

Štitan (Lokacija)

stitanŠtitan je veoma čest toponim u Kučkim planinama. Lokalno značenje ove riječi bi trebalo da se odnosi na vrh sa izraženom stijenom, odnosno, na vrh koji se odlikuje strmim i stjenovitim padinama. Iako zvanična geografija kao "Štitan" tretira samo ovaj vrh, stanovništvo koje izdiže na katune ovog regiona tim imenom naziva većinu vrhova u i oko Dmitrovog dola ( doline koju oivičavaju Pasjak, Velji Torač, Lijevi Štitan, Veliki Toljevac i Štitan ). Neki od pomenutih vrhova imaju i različita imena u različitim katunima, npr. Velji Torač se na Širokaru naziva Desni Štitan, dok među starosjediocima katuna oko Bukumirskog jezera nismo mogli saznati ime vrha koji se nalazi odmah pored njega, a koji se među ljudima koji izdižu na širokarske katune naziva "Lijevi Štitan", komplementarno svom komšiji sa kojim zatvara ulaz u Dmitrov do sa sjeverne strane. U daljem tekstu će se, stoga, kao Štitan tretirati jedino vrh između Surdupa i Velikog Toljevca, dok će se ostalim "Štitanima" dodavati neki atribut koji će biti biran u skladu sa njihovom geografskom orijentacijom ili određenim karakterističnim detaljem.

Sam Štitan ima visinu od 2147m, spada u red najviših žijevskih vrhova i jedan je od vrhova sa najljepšim pogledom na planini. Odlikuju ga velika sjeverna stijena sa izrazitom travnatom policom koja razdvaja dva dominantna stjenovita skoka, i veliki amfiteatar koji je otvoren ka zapadu. Stijene ne prelaze visinu od 200m, većinom su dobrog kvaliteta ( naročito u dva pomenuta skoka ) mada postoje i krušljive sekcije u zatravljenim i oborenim žljebovima.

Na vrh vodi markirana planinarska staza, a što se tiče ostalih planinarskih pristupa, oni su identični onima koji su opisani u poglavlju o Surdupu. Staza se od opisane staze ka Surdupu odvaja na sjedlu između ta dva vrha, i predstavlja najidealniji silaz u dolinu Bukumirskog jezera, dok južna padina brda vodi u katun Rupa Beljeva, koji može poslužiti kao bliže sklonište u slučaju nepogode koja bi planinare uhvatila negdje na otvorenom dijelu između sjedla i vrha.