Početna Gdje penjati Bobotov kuk
Štampa PDF

Bobotov kuk (Lokacija)

Najviši je vrh durmitorskog masiva. Nalazi se u središnjem dijelu glavnog grebena koji se proteže u pravcu jugoistok- sjeverozapad. Stjenovit je sa svih strana. Sve stijene odlikuju se krušljivošću. Prema sjeverozapadu Bobotov kuk nadovezuje se na Bezimeni vrh preko stjenovitog grebena. Prilaz vrhu moguć je iz nekoliko pravaca.Najpopularniji pristupi su od Žabljaka preko Crnog jezera.Najkraći pristup je preko Lokvica i Valovitog dola oko 5 h. Sa jugozapadne strane lak je pristup iz Dobrog dola preko Lučine previje, oko 4 h. Zapadna i sjeverozapadna stijena okrenute su prema Škrčkim jezerima i predstavljaju najveće stijene Bobotobog Kuka. Sjeverozapadni dio je visine oko 300 m. Zapadna stijena je visine oko 500 m. Podnožja stijene prekrivaju veliki sipari, znak lošeg kvaliteta stijene. Prilaz stijeni je iz doline Škrčkih jezera. Istočna stijena se izdiže iznad Valovitog dola, visine oko 200 m.,postepeneo se smanjuje i spaja sa grebenom koji povezuje Bobotov kuk i Bezimeni vrh.
 

Oblast

Povezano