Print PDF

"Desno i tiše" (Traditional Route)

linija-smjera-DromiraBlue line:

"Desno i tiše", V, 120m, prvi penjali Radoslav Milojević i Ivan Laković, maj 2011

 

Locations