Print PDF

Dvije babe, 50m, IV+ (Traditional Route)

Stijena_Kula_dvije_babeSmjer se nalazi u stijeni Kula kod smokovca popeli ga Bojan Boštović i Vanja Pejović u februaru 2008.
 

Locations

Climbing Areas

Related